Organisationsudvikling

Udviklingsprocesser i organisationer


Når organisationer gennemfører forandringer, handler det ofte om at nå et mål, øge eksekveringskraften eller realisere en ambitiøs strategi. Det medfører ofte, at der igangsættes ændringer i organisationen, som fx kan være at udvikle nye roller og samarbejdsstrukturer. Mange arbejder også med at øge deres agilitet og ønsker at implementere nye arbejdsmetoder og værktøjer. Desværre forbliver mange forandringsprocesser streger på et papir, og den reelle ønskede forandring udebliver. Jeg hjælper med at styrke organisationer i arbejdet med at gennemføre og implementere forandringer, så der sker reelle ændringer i adfærd, mindset og ikke mindst resultater. 

I mit arbejde med udviklingsprocesser i organisationer har jeg altid flere perspektiver i spil på sammen tid. De forretningsmæssige og organisatoriske perspektiver på den ene side og de psykologiske og relationelle perspektiver på den anden side. De er tæt forbundet, og det er vigtigt, at man som leder forstår kompleksiteten i de organisatoriske udfordringer. At lede organisatoriske forandringer kræver solide ledelsesmæssige kompetencer, hvor du som leder kan navigere mellem de mange perspektiver og samtidig formår at få følgeskab fremfor modstand.

Sådan hjælper jeg

Støtter I kommer sikkert i havn

I arbejdet med organisatoriske udviklingsprocesser kan det tit betale sig at alliere sig med ekstern hjælp til at facilitere processen. Det sikrer et optimalt forløb, mindsker spildtid og guider dialogen. Eksempler på organisatoriske udviklingsprocesser hvor der kan være behov for ekstern hjælp til at komme sikkert i havn:

  • Implementering af nye IT-værktøjer og arbejdsprocesser
  • Fusioner mellem flere forskellige kulturer eller forskellige afdelinger
  • Implementering af ny organisation med nye roller og referenceforhold

Ledelse af både transformation og transition

Det er vigtigt, at du som leder sikrer både den organisatoriske transformation og at organisationens medlemmer gennemgår den nødvendige transition. I forandringsprocesser skal du som leder forstå og håndtere det som er på spil psykologisk hos de mennesker, der bliver påvirket af forandringer. Det er dit ansvar at lede det på den mest optimale måde. Som leder kan det være svært at lave god ledelse, når organisationen står midt i en forandringsproces. Som konsulent er det min rolle at støtte ledelsens arbejde, og hjælpe jer med at forstå, hvad der er på spil i organisationen. Jeg giver råd til, hvordan I kan navigere både organisationen, ledelse og medarbejdere godt igennem processen.

Løft af organisationens kompetencer

Når ledelseskraften i en organisation løftes, medfører det positiv effekt på virksomhedens resultatskabelse og skaber samtidig grobund for trivsel og vækst i organisationen. Nogle gange giver det mening at sætte denne udviklingsproces i system. En virksomhed kan med fordel skræddersy et internt ledertræningsforløb for at målrette, at lederne får det rigtige ledelsesfaglige kompetenceløft. Andre gange er det en god investering at gennemføre en assessmentproces og få en kvalificeret vurdering af ledelsens kompetencer, talenter og urealiseret potentiale. Jeg har solid erfaring med at anvende erhvervspsykologisk testning som en del af assessment- og ledelsesudviklingsforløb.

Med opgaven i fokus er forløbet tilpasset til jeres konkrete behov 


Når vi indgår et samarbejde, skræddersyer jeg altid leverancen, så den passer til jeres virksomhed og behov. Det betyder også, at jeg tilpasser metoderne til det opgaven og situationen kalder på. Det giver den højeste kvalitet i opgaveløsningen. Når jeg arbejder med udviklingsprocesser i organisationen, er temaerne meget forskelligartet. Eksempler på temaer er talentudvikling med fokus på hvordan talenter tiltrækkes og fastholdes, værktøjer til at lede komplekse organisatoriske forandringer og hjælp til at lave præstationsledelse og øge motivationen.