Ledergruppeudvikling

En investering der øger kompetencer og giver resultater


Beslutningen om at investere i at udvikle din ledergruppe kan skyldes mange faktorer. Det kan være et ønske om at få ledergruppen til at præstere til næste niveau og blive endnu mere succesfuldt. Det kan skyldes behovet for at øge hastigheden, hvormed beslutningerne eksekveres på. Eller det kan handle om, hvorvidt ledergruppen er dygtige nok til at lede en vigtig forretningsstrategisk transformation.

En effektiv ledergruppe arbejder i samme retning og udnytter hinandens kompetencer. De forstår, at komplekse opgaver ikke kan løses individuelt. En ledergruppe, der arbejder effektivt og godt sammen, producerer holdbare løsninger og skaber ekstraordinære forretningsmæssige resultater. Et udviklingsforløb for jeres ledergruppe vil hjælpe jer med at optimere teamets arbejdsformer, effektivisere jeres mødestrukturer og bidrage til et psykologisk trygt samarbejdsmiljø.

Udfordringer, jeg hjælper med at løse

  • Du har en ledergruppe med de bedste specialister, men som har svært ved at samarbejde
  • Du har en ny ledergruppe, som skal finde fælles fodslag om kursen, få deres handlinger og forskellige perspektiver koordineret og sikret sig fælles commitment
  • Du vil have revitaliseret en ledergruppe, som har brug for at samarbejde om opgaverne på en anderledes måde
  • Du har brug for at de ledelsesmæssige kompetencer hos dine mellemledere løftes mærkbart


Sådan hjælper jeg

Fokus på både den ledelsesfaglige opgave og samspillet

Jeg hjælper ledergruppen med at få øje på deres dobbelte ledelsesopgave. De skal både arbejde på at blive dygtigere til at løfte de fælles ledelsesfaglige opgaver og skabe gode resultater samtidig med, at de skal træne deres samarbejde- og relationskompetencer ved at reflektere over processen undervejs

Spot på både relationerne og individet

Når jeg samarbejder med ledergrupper om deres udvikling, designer vi ofte processen med to parallelle spor, et teamspor og et individuelt spor. Det betyder at vi har fokus på både udvikling af gruppen som helhed og udvikling af den enkelte leder

Mønsterbrud og udvikling

Jeg går tæt på og udfordrer gruppedynamikken for at trykprøve, hvad der kræves for at det enkelte medlem, og den samlede ledergruppe kan lave de nødvendige mønsterbrud og udviklingsryk, så ledergruppens præstationsevne accelereres

Rigtige værktøjer og et godt afsæt er den halve succes


Når jeg designer udviklingsprogrammer, har jeg god erfaring med at anvende værktøjer og metoder der giver os valide data, som vi kan bruge i vores udviklingsarbejde.

  • Individuelle personlighedsprofiler. Jeg bruger bl.a. NEO Personality Inventory 3 erhvervsversion og MBTI-spørgeskema
  • Ledelsesevaluering og 360° ledermåling
  • Måling af ledergruppens effektivitet via effektprofil måling
  • Kompetenceafdækning via interviews eller spørgeskema