Om Pernille Holmstrøm

En 20+ års erfaren konsulent med indsigt i erhvervslivet


Jeg er drevet af at skabe resultater sammen med ambitiøse ledere, og jeg er ikke bange for at gå tæt på. Det er nemlig dér, forandringen sker. Jeg har mangeårig erfaring som leder og konsulent i private og offentlige virksomheder på tværs af faglighed og brancher. Tidligere beskæftigelser omfatter bl.a. Dansk Industri, Ernst & Young, TDC og Nuuday.

Jeg har på egen krop erfaret, hvad det kræver, hvilket mod der skal mobiliseres, og hvor udfordrende det er at sikre balance mellem tempo, præstation, eksekvering og et godt arbejds- og læringsmiljø. Når du samarbejder med mig, kan du forvente en konsulent, der både forstår og kender de krav og arbejdsbetingelser, du møder i en travl hverdag, og som kan hjælpe dig med at navigere og skabe de bedst mulige betingelser for at opnå ekstraordinære resultater.

Tung erhvervserfaring - uanset ledelsesniveau


Jeg er vant til at sparre med ledere på alle niveauer i en organisation lige fra senior executives til første linieledere. Alle har forskellige udfordringer og behov, men fælles for mange er ønsket om at lykkes. Jeg har især erfaringer fra følgende typer virksomheder:

  • SMV med fokus på at drive en kommerciel forretning
  • Store komplekse organisationer rig på stakeholder management og politik
  • Partnerdrevne og internationale organisationer
  • Ejerledet organisationer og startups
  • Kundefokuserede organisationer som arbejder agilt og hurtigt

Mange års erfaring

De sidste 20+ år har jeg hjulpet organisationer med at løfte deres ledelseskraft og overkomme vanskelige modstandsprægede forandrings-processer. Jeg har støttet ledere i at frisætte deres uforløste talenter og forvalte deres roller bedre. Jeg har bistået mange grupper til at tale om det, som kan være vanskeligt men nødvendigt, hvis de skal overkomme udfordringer og mentale benspænd for at løfte deres samlede eksekveringsevne. Det kan være en fordel at teame op med en konsulent, der kender til komplekse problemstillinger og har erfaring med, hvad der virker.

Nysgerrighed som drivkraften

Jeg er drevet af en enorm insisterende nysgerrighed, og jeg bliver grundlæggende fascineret af, hvad mennesker i organisationer kan formå, når de udfordrer sig selv. “Du stiller de der gode irriterende spørgsmål”, er en feedback, jeg ofte hører. Jeg går tæt på og stiller spørgsmål til individer, grupper og organisationer. Jeg er insisterende og direkte i min stil, og skubber på for at få mennesker til aktivt at forholde sig til dem selv, hinanden, deres organisationer og omverden.

Ledererfaring og psykologisk baggrund

I min verden hænger de resultater, vi ønsker at præstere i en organisatorisk og forretnings-mæssig kontekst tæt sammen med den menneskelige psykologi. Jeg tror på, at vi hele livet igennem lærer og udvikler os, hvis vi vel og mærke har modet til det. Ud over min ledelsesmæssige baggrund trækker jeg fagligt på en ballast som kandidat i psykologi & kommunikation. Jeg har desuden efteruddannet mig med to-årig specialistuddannelse i organisationspsykologi, er ICF certificeret executive coach og systemisk proceskonsulent. Jeg er i gang med en 3-årige efteruddannelse i intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP), som er godkendt af Dansk Psykologforening, hvor jeg løbende modtager supervision.

Samarbejdspartnere


Jeg løser både opgaver alene og i samarbejde med andre. Nogle gange foregår samarbejdet med virksomhedsinterne konsulenter, hvor vi udnytter synergien i det interne og eksterne. Andre gange indgår jeg samarbejde med andre eksterne konsulenter. Afhængig af opgavens størrelse og behov sammensætter vi det konsulenthold, der er bedst egnet til at løse den pågældende opgave.