Personlig udvikling

Nye perspektiver - fra indsigt til ny udsigt


Trives du i dit arbejds- og privatliv, og sørger du for at tage egne behov og følelser alvorligt, så du kan være den bedste udgave af dig selv? Sikrer du dig at få nok ud af den indsats, du lægger, og at resultater bliver, som du ønsker? Er du i stand til at navigere, hvis du er kørt fast eller har udfordringer hjemme eller på arbejdspladsen? Ønsker du at skabe forandringer i din adfærd og mindset?

Når du har modet til at se på og konfrontere dig selv med dine mønstre, kan du få adgang til langt flere ressourcer. Du kan blive en endnu bedre udgave af dig selv, men det kræver en indsats. De mennesker jeg arbejder med, er kloge og handlekraftige mennesker, men alle kan gå i stå eller køre galt. I stedet for at køre i grøften, hjælper jeg dig med at rede trådene ud og finde den rigtige vej fremad.

Sådan hjælper jeg

Dynamisk coaching

Dynamisk coaching har fokus på at afdække og mindske dine indre barrierer og automatiserede strategier i forhold til at håndtere egne følelser i samspil med andre mennesker. Vores følelser er vores indre kompas, og uden tilstrækkelig adgang til egne følelser mindskes vores kraft. I vores samtaler har vi fokus på de forsvarsstrategier, hvis funktion engang var at beskytte dig, men som i dag er uhensigtsmæssige måder at forvalte dig selv på. Du vil lære betydningen af at mærke dine autentiske følelser og lade dem komme til udtryk. Det vil hjælpe dig til at blive mere fleksibel og selvbestemmende i dit eget liv.

Stress coaching

Stress er en naturlig reaktion på en overbelastning, som vores psykiske og fysiske system reagerer på. Alle kan opleve at blive overbelastet, så der kommer en ubalance mellem de krav og udfordringer vi oplever, og de ressourcer vi har til rådighed. I stress coaching arbejder vi meget konkret og handlingsorienteret. Først har vi fokus på at få dig aflastet, få bragt dit systemet i ro og få udredt årsager og sammenhænge til din belastningsstistand. Dernæst arbejder vi med, at du får nye færdigheder, så vi forebygger tilbagefald.

Karrierecoaching

Karriere coaching er et sparringsforløb, hvor jeg hjælpe dig med at indfri dine karrieremæssige ambitioner. I karriere coaching identificerer vi dit fundament, dine styrker og talenter, og undersøger, hvad du drømmer om og hvilke faktorer, der kan tricke, at du trives optimalt og bliver den bedste version af dig selv. Vi samarbejder om at undersøge, hvordan du bedst kan lykkes med at indfri det, du ønsker at opnå, hvad der kan hjælpe dig, og hvilke udviklingsryk du har brug for at gennemføre for at lykkes.

Et forløb, der passer til dig


Nogle mennesker ønsker at gå i et intensivt forløb, hvor vi i en periode mødes ofte, mens andre gerne vil komme med flere ugers mellemrum. Mange vender også tilbage efter et forløb og vil gerne have et 'servicetjek'. Et samtaleforløb kan se meget forskelligt ud, så vi designer det sammen til netop dine behov.