Executive coaching

Ønsker du at udnytte dit talent og løfte din præstation til næste niveau?


Executive coaching er individuelle samtaleforløb, som har til formål at skabe fremdrift, resultater og læring. Vi har typisk fokus både på konkrete og aktuelle ledelsesudfordringer og på mere langsigtede udviklingsbehov. Executive coaching er velegnet til dig, der ønsker at sætte aktivt fokus på din ledelsesmæssige og professionelle udvikling for at styrke din ledelsespraksis, så du fx mere sikkert kan træffe de rigtige beslutninger, håndtere komplekse problemstillinger og eksekvere på strategisk niveau. Vi arbejder typisk med en kombination af ydre forretningsmæssige målsætninger og indre psykologiske og adfærdsorienterede indsatser. Resultaterne viser sig ofte ved forretningsmæssig værdiskabelse, øget organisatoriske handlekraft og personlige ledelsesmæssig udvikling. Forløbet foregår i et fortroligt og professionelt rum, hvor jeg både støtter og udfordrer dig med afsæt i en fælles defineret ramme.

Executive coaching er for dig som fx oplever:

  • At du udfordres som leder og har brug for at mobilisere dine ressourcer og finde nye handlingsstrategier
  • At du ønsker at styrke dit personlige lederskab og blive mere bevidst om egne styrker og udviklingsområder
  • At du ønsker at flytte din organisation et nyt sted hen, men bliver ved med at støde ind i diffuse problemer

Sådan hjælper jeg

Sikre mere gennemslagskraft og autoritet i dit lederskab 

Du får et mere nuanceret billede af, hvordan du forvalter dig selv i lederrollen, og du bliver skarpere og præsterer bedre. Du bliver mere opmærksom på hvilke ydre og indre forhold, som er forudsætninger for at levere gode resultater.

Øge effektiviteten af din ledelsesmæssige indsats

Jeg hjælper dig med at forstå de dynamikker, der er i organisationer og som kan påvirke dit perspektiv, dine følelser og din oplevelse af handlefrihed. Når du får indsigt og redskaber til at lede mere effektivt, vil du få mere kvalitet i din ledelse og frigøre værdifuld tid og energi i hverdagen.

Skabe større selvbevidsthed og bredere handlerepertoire

Du vil få flere tangenter at spille på, når du udvider dit handlerepertoire og bliver bevidst om din adfærd og mønstre. Du får øget bevidsthed om, hvad du med fordel kan gøre anderledes og hvordan du kan fastholde momentum i din udviklingsrejse. Jeg bruger ofte personlighedstest som led i valideringen af din profil, og sammen identificerer vi konkrete personlige og faglige styrker, talenter og behov for udviklingsryk og mønsterbrud.

Du får en sparringspartner, der ikke er bange for at gå tæt på


Min tilgang er nysgerrig og insisterende, og jeg bruger mine mange års erfaring, når jeg udfordrer dig med insisterende spørgsmål, som får dig til at forholde dig reflekterende til dig selv og din situation. Jeg hjælper dig til at blive klogere og mere indsigtsfuld på egne tanke- og handlemønstre og forstå, hvordan du kan bruge og udnytte egne ressourcer, talenter og potentialer på en ny og mere hensigtsmæssig måde. Executive coaching kan være en effektiv katalysator for den udvikling, du ønsker i din ledelse.